Ni som är vår webbkund kan nu teckna ett serviceavtal.

Service avtalets omfattning bestämmer du själv t.ex. Uppdateringar av systemkod, skapa eller ändra email adresser för er personal,  löpande uppdateringar på din hemsida, nyheter samt reklamkampanjer mm.

Vi kan även uppdatera er Facebook och Twitter som vi synkar med er hemsida.

 

Kontakta oss via email eller telefon.